A A A
SmodBIP

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP I DOSTAWĘ WĘGLA I MIAŁU WĘGLOWEGO W ROKU 2

16.12.2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA ZAKUP I DOSTAWĘ WĘGLA I MIAŁU WĘGLOWEGO W ROKU 2014

  1. Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę węgla i miału węglowego w roku 2014.
  2. Okres trwania umowy przewiduje się na rok 2014 od dnia 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
  3. Kompletną specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej, ul. Pocztowa 16, 89- 410 Więcbork u p. Katarzyny Bobkowskiej, telefon 052 3897-274 lub ze strony internetowej www.boos.wiecbork.eu
  4. Ofertę Państwa, wg formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie, należy przesłać lub przekazać w terminie do 23 grudnia 2013 r. do godziny 11:00 do: Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku ul. Pocztowa 16, 89 – 410 Więcbork z dopiskiem „WĘGIEL”
  5. Termin związania ofertą określa się na trzydzieści (30) dni od 16.12.2013 r. godz. 11:00.

Dyrektor
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Więcborku

Załącznik do pobrania:

Opublikował: Bogdan Studziński
Publikacja dnia: 16.12.2013

Dokument oglądany razy: 1271
« inne aktualności